Sosyal sorumluluk
111sb
bs2

Yeşil kalkınma, Sağlığı ve güvenliği korur

Güvenlik, işletmelerin hayatta kalabilmesi için en önemli unsurdur ve aynı zamanda işletmelerin yüksek kaliteyle sürdürülebilirliği ve gelişmesi için temel rekabet güçlerinden biridir.

Bağımsız araştırma ve geliştirme ve teknolojik yeniliğin temelini oluşturan bir kimya kuruluşu olarak, İş felsefesinin merkezi olarak çevre güvenliği ve sürdürülebilir kalkınmaya bağlı kalmak, çevre güvenliği ile ilgili sistemlere sıkı sıkıya uymak ve uygulamak, sağlam bir kaliteye, çevreye, mesleki sağlık ve güvenlik yönetim sistemi.

Araştırma ve geliştirmeden, hammadde tedarikine ve üretimden müşteri uygulamasına kadar ürün güvenliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirecek ve aynı zamanda ürünlerin insanlara ve çevreye herhangi bir tehdit oluşturmamasını sağlayacak önlemler oluşturacağız.

Ayrıca şirketimizde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusu da gündemin üst sıralarında yer almakta olup, tüm çalışanlara yönelik düzenli olarak organize edilen fiziki muayenelere geçeceğiz.

bs3